showcase

Ja! Het geheim voor verandering - Italië

Inhoudsopgave
Ja! Het geheim voor verandering - Italië
OSHO Italian Times - Italie
Alle pagina's

In het werk wat ik doe ontmoet ik vaak mensen die zeggen: “Ik wil veranderen”. Wat deze mensen vooral merken is dat ze niet zo gelukkig zijn in hun werk of met hun leven in het algemeen. Ze denken dan dat ze iets in de buitenwereld zouden moeten veranderen. Als ik ze vraag wat het is wat ze werkelijk zouden willen veranderen, en of ze bovendien wel echt willen veranderen dan blijkt dit soms toch wel een echte uitdaging voor ze te zijn.

Als ze ondersteund worden in hun idee van een verandering in de buitenwereld dan zijn ze daar erg blij mee en denken dat hun problemen op deze manier zullen oplossen. Het is echter vaak iets in onszelf wat moet veranderen; het is meer een innerlijke houding, een innerlijke ervaring.

En dit is ook mijn eigen ervaring. Enige jaren geleden dacht ik bij mezelf: “Ik kom elk jaar hier in Poona terug. Ik zie hier mijn vrienden weer en ga weer aan het werk.” Ondanks dat ik daar gelukkig mee was begon ik me toch af te vragen: “Is dit nu alles? Ja, er is veel fun en plezier maar is er niet iets meer wat ik kan doen?”

En toen kreeg ik een andere baan aangeboden en heb ik ja gezegd. Dit is hoe ik ben begonnen met mijn   inroosterwerk in de Multiversity, waar ik niet echt op voorbereid was…

Net als in elke andere baan gaat het hier ook niet altijd over rozen. Soms zijn er veel uitdagingen, zoals werken in een team of werken met mensen die allemaal erg verschillend zijn van elkaar.

Op een dag toen ik bij een Evening Meeting was heb ik besloten om overal ja tegen te zeggen. Of ik het nou leuk vond of niet: ik besloot om totaal ja te zeggen tegen alles.

En dat bleek een van de grootste leerervaringen van mijn leven te zijn! Het gaat erom om altijd in het moment te zijn. Bijvoorbeeld, op mijn werk, wanneer het kantoor om 09.00 uur open gaat, dan is het niet zo dat iedereen tegelijkertijd komt en daarna ergens anders heen gaat zodat ik met mijn administratieve werk kan beginnen. Absoluut niet! Ik zit achter mijn bureau en alles gebeurt tegelijkertijd! En wanneer ik daar ben verandert alles de hele tijd omdat je elk moment een beslissing moet nemen over wat er gedaan moet worden. Ja zeggen betekent voor mij open zijn in een context waar verandering de hele tijd plaats vindt en waar je niet van te voren kunt voorbereiden of plannen. In tegendeel. Ook al ga ik naar mijn werk met van tevoren ideeën over hoe ik bepaalde zaken aan ga pakken, het komt er nooit van!

Dus de echte verandering voor mij was om de uitdaging aan te gaan van in het moment te zijn terwijl er van buiten van alles op me afkwam en daar ja tegen te zeggen. Dat doen opent een enorme mogelijkheid om van de dingen te genieten in plaats van het gevoel te hebben om vastgelopen of verveeld te zijn.

Het is een innerlijke verandering; het gaat niet zozeer om het verlangen naar verandering en de bevrediging die ik uit die verandering kan halen. Het is veel meer aanwezig voor mij omdat het in mij is. Ik ben niet bezig met het proberen een verandering buiten mezelf te bewerkstelligen. En als ik ja kan zeggen tegen elk moment dan is het nooit saai; er is altijd iets nieuws, zelfs in dezelfde dingen die ik elke dag doe.

Als ik degene ben die ja zegt dan krijg ik niet langer het gevoel, dat ik vroeger had, van vast te zitten of enkel werk te doen wat mij opgedragen is door een ander. Dit een tijd geleden te ontdekken stond me op de een of andere manier toe om bij mijn kracht te komen want door ja te zeggen realiseerde ik me dat ik het leven in eigen handen heb. Ik ontdekte dat ik degene was die ja zei; uit een gevoel van overvloed. En wanneer dat begint te gebeuren krijg je van allerlei beloningen en is er de hele tijd een grote tevredenheid.

Door ja te zeggen merkte ik ook dat ik langzamerhand ook een ja kreeg van de buitenwereld en met dat kwam er meer blijdschap naar boven. Ik merkte dat mensen me makkelijker ontvingen. Bijvoorbeeld als ik met iemand te maken had met wie het niet zo makkelijk communiceren of werken was en ik daar ja tegen zei dan was het alsof er ook iets veranderde in die persoon. Te zien dat dankzij een simpel woord de hele dynamiek van de dingen veranderde was voor mij het grootste inzicht dat ik had rond verandering.

En ik merkte ook dat je meer lol hebt in de dingen. Vaak komt de behoefte aan verandering uit het gevoel van genoeg te hebben van dag na dag dezelfde dingen te doen. Echter als we ja zeggen dan laten we ook het idee gaan dat we een soort van controle hebben over de dingen. En als dat gebeurt staan ons vele verrassingen te wachten!

Als we ons leven vechtend tegen de dingen doorbrengen dan verbeteren we zeker kwaliteit van ons leven niet. In feite brengen we het dan in gevaar. En onze visie wordt nauwer en nauwer.

Zeker, dat is hier makkelijker te doen dan ergens anders in de wereld. Dit is een plek waar mensen de mogelijkheid hebben om hun visie en inzicht te verbreden. En dit proces wordt bijgestaan door Osho’s meditaties en discourses (talks). Het kan dus gebeuren dat mensen plotseling in contact komen met iets nieuws waar ze nog nooit van gehoord hadden. En hier vertelt niemand dat mensen moeten veranderen, dat er iets mis met ze zou zijn. In tegendeel, het omgekeerde is waar; het is goed zoals het is. Wanneer ze dit voelen gaan mensen ontspannen waardoor ze hun situatie beter het hoofd kunnen bieden terwijl ze zichzelf afvragen: “Wat zou me gelukkig maken?”

Het mooie van deze plaats is dat, in de 1e plaats, de mensen uitgenodigd worden om dat wat er is te accepteren. Wanneer ze dan wensen te veranderen dan zouden ze daarin ondersteuning kunnen krijgen. De nadruk ligt op het naar buiten brengen van de ware natuur van mensen, om datgene wat het verhindert of verbergt te verwijderen. Dit legt de basis waardoor de werkelijke verandering plaats kan vinden.

Hier kun je een brede schakering aan mensen, nationaliteiten en culturen ontmoeten met een breed veld aan ideeën, inzichten en conditioneringen wat toestaat dat je uit het bekende stapt. Wanneer je de verhalen hoort van andere mensen dan realiseer je je dat het gras niet groener is aan de andere kant. Maar veel mensen geloven dat wel. Ze denken dat door het verkrijgen van materiële dingen ze het geluk vinden waarnaar ze op zoek zijn.

Hier kun je van allerlei mensen ontmoeten: arme mensen, rijke mensen en zelfs filmsterren. Je krijgt de kans te zien dat geluk niet per se afhankelijk is van weelde, beroemdheid of succes. Iedereen kan hier tot hetzelfde inzicht komen; het gaat erom je innerlijke houding te veranderen. Als je in staat bent om ja te zeggen tegen wie je bent dan is het alsof het licht aan gaat in je leven!

Sommige mensen krijgen het door creativiteit, sommige mensen krijgen het door kindertijdsproblemen op te lossen en sommigen krijgen het door lichaamswerk. En sommige mensen geven de voorkeur aan stilte, zonder de wisselwerking met anderen aan te gaan.

Er is tevens iets interessants aan het vermogen om ja te zeggen. Ik ben zelf door een periode heengegaan waarin ik mezelf toestond om nee te zeggen tegen sommige dingen, sommige situaties. Hier, in de Multiversity, had ik de mogelijkheid om mijn nee te onderzoeken. Door een soortgelijke ervaring kunnen mensen zich realiseren dat hun nee tegen iets specifieks is gericht en niet tegen alles. Dit inzicht creëert ruimte en ontspanning. Het brengt je uiteindelijk naar de volgende stap: “Wat kan ik anders doen in mijn leven om meer naar een ja toe te bewegen?”

Ik heb hier nu een aantal jaren aan gewerkt; “wat betekent het om ja te zeggen?” En ik heb gezien dat het uiteindelijk gaat om de ja naar onszelf. En soms betekent ja zeggen tegen onszelf dat we nee zeggen tegen iets anders.

Het idee dat wanneer we ja zeggen we een soort slaven worden, of niet in staat zijn te doen wat we willen, is niet echt waar. Een belangrijke voorwaarde echter met betrekking tot verandering is dat we de consequenties die verandering met zich meebrengt zullen moeten accepteren. Vaak zeggen mensen dat ze willen veranderen maar dat betekent niet altijd dat ze ook daadwerkelijk verantwoordelijkheid willen nemen voor wat die verandering inhoudt en bereid zijn de nodige stappen te ondernemen om dit te laten gebeuren. Het zou kunnen betekenen dat om te doen wat ze willen doen, ze meer moeten doen of dat ze iets op moeten geven. Soms betekent verandering het loslaten van iets wat ons vertrouwd is, onze comfortzone. Maar vaak kiezen mensen ervoor om vast te blijven zitten zelfs als ze de situatie kunnen veranderen omdat ze niet bereid zijn verantwoordelijkheid te nemen voor de verandering. Dit gebeurt omdat, zelfs wanneer we het niet leuk vinden, de situatie ons toch vertrouwd is. Osho praat erover en noemt het iets als: “Je vertrouwde/bekend misère”. En soms willen mensen het gewoon niet laten gaan! Ze blijven liever hangen in hun bekende misère dan dat ze hun situatie veranderen.

Ik denk dat sommige van de therapeutische processen hier een echte ondersteuning bieden tot verandering maar om het nieuwe op zijn plaats te houden is iets anders nodig; meditatie, de mogelijkheid om getuige te zijn. Ik zie het bij mezelf en ook bij anderen, soms val ik terug in oude patronen die horen bij een tijd toen ik nog niet de inzichten had die ik nu heb. Datgene wat ik kan doen is het creëren van een meditatieve ruimte die dan de verandering zal vergemakkelijken. “Kan ik me aanpassen aan wat er is in het hier en nu? Kan ik open zijn? Kan ik ja zeggen”. In mijn ervaring gaat het erom ja te zeggen tegen alles wat er is.

Maar er is ook iets wat niet in mijn handen ligt, wat groter is dan ik ben, wat me soms in een richting stuurt die ik niet terug kan brengen tot mijn persoonlijke wil. Ik ben er niet zeker van of we de blueprint waarmee we de wereld in komen kunnen veranderen maar ik geloof dat we op de een of andere manier in deze wereld komen met een zekere setting, met een blueprint. Osho zegt dat we tot op zekere hoogte iets kunnen doen, dat als we werkelijk willen veranderen we toegang tot een innerlijke dimensie nodig hebben. Dan zal de reis zich naar binnen richten, naar een plek van waakzaamheid.

En er komt een moment dat je begint te lachen om alle dingen waar je doorheen ging om te veranderen, terwijl alles wat nodig was om te doen was in stilte te gaan zitten en die plek in jezelf te creëren!

Dat is de enige verandering die nodig is. Veel mensen gaan door een enorme hoeveelheid werk aan zichzelf heen om zich vervolgens op enig moment te realiseren dat het antwoord veel simpeler was en bovendien al voorhanden. Ze hadden niet door alle pogingen om te veranderen heen hoeven gaan.

Naar mijn mening helpt het ook om je op je gemak te voelen met wie je werkelijk bent. Ik hoorde Osho zeggen:” Je bent goed zoals je bent. Het bestaan heeft geen fout gemaakt”. En dit is werkelijk waar. We komen allemaal met onze eigen uniekheid in de wereld, er is geen enkele persoon gelijk aan een ander. Hoe verschillend we ook zijn, we hebben allemaal de mogelijkheid om in stilte te gaan zitten en die plek van verruiming in te gaan waar we een andere realiteit kunnen ontmoeten. Wat mij betreft ligt de werkelijke verandering in die mogelijkheid.

 TOPLINK